Avgiftshöjning

Från och med 1 januari 2024 kommer avgifterna att höjas med 10 procent.

Orsaken till höjningen är ökade räntekostnader samt ökade löpande kostnader.

Som vi informerat om tidigare så har föreningens räntekostnader ökat från 377 000 kronor (2022) till cirka 1,6 miljoner kronor (2023). Under 2024 har vi lån som löper ut och ska bindas om vilket innebär att våra räntekostnader kommer öka även 2024.

Styrelsen

Av: styrelsen, november 21, 2023
Tillbaka