Husets historia

Kvarter med gator och vägar i Viggbyholm har sett likadana ut sedan 1935 då stadsplanen utarbetades. Då hade arbetet pågått sedan 1918 och grunden till bostadsrättsföreningen Viggbyholm Kottens hus schaktades i kvarteret i slutet av 1940 talet – husen byggdes mellan 1947 och 1949.

Viggbyholms Gård har anor sedan 1600-talet och nedanför den ligger småbåtshamnen med gästhamn med direktutfart mot Stockholms skärgård. Till Viggbyholms Gård är det en promenad genom odlingslandskap och skog på stigar och småvägar. År 1962 flyttade de sista korna bort från Viggbyholms Gård som fortfarande idag är privatägd och hyser Viggbyholms Ridklubb.

I historisk tid har trakten varit bebodd sedan stenåldern. Flest lämningar finns från järnålder och från folkvandringstid, det en del vill kalla vikingatiden i slutet av 900 talet.

Medeltidens spår ser vi i den välkända kyrkan i Täby Kyrkby, dekorerad av mästaren Albertus Pictor.

Den moderna tiden tar fart i början av 1900-talet och för Viggbyholms del när järnvägen från Stockholm byggs ut genom Åkersberga och ända ut till Österskär. Viggbyholm får då en egen hållplats, Viggbyholms station år 1901. Som en följd av de goda kommunikationerna och utflyttningen av människor till Viggbyholm startas då en av Täbys största industrier, en ångsåg.

Samtidigt som husen i Viggbyholm Kotten planerades blev Täby en köping (1948) och räknade till 9.000 invånare, att jämföras med dagens 60.000 invånare.

Till avdelningen onödigt, men lustigt vetande, så var statsminister Fredrik Reinfeldt en gång i tiden elev vid skolan som ligger granne med föreningen. Det var på Viggbyskolan han redan som elvaåring tog sina första steg mot makten genom att se till att bli vald till elevrådsordförande. En annan stjärna som tändes här var ishockeylegenden Sven Tumba Johansson. Han spelade i ”Viggans” hockeylag och gjorde det så bra att man i slutet av 50 talet tog sig upp i ishockeyns division tre.