Andrahandsuthyrning

Information om andrahandsuthyrning

Vid uthyrning av bostadsrätt krävs styrelsens godkännande. Föreningen följer hyreslagens bestämmelser om andrahandsuthyrning. Det krävs giltigt skäl för sådan uthyrning, vanligtvis på grund av studier eller arbete på annan ort under viss tid eller för provboende med sambo. Andrahandsuthyrningen måste godkännas av styrelsen.

Föreningen tar ut en avgift för uthyrningen, 10% av Prisbasbeloppet. För 2024 är denna avgift 477:50 kr per månad.

Så här ansöker du om andrahandsuthyrning

  • Logga in på på din lägenhet i vår ekonomiska förvaltares portal: www.simpleko.se.
  • Fyll i ansökan som har rubriken ”Ansökan om andrahandsuthyrning”.
  • Till denna behöver du också ladda upp kontraktet
  • Denna ansökan går sedan vidare till styrelsen för godkännande.

Här finns också möjlighet till kommunikation mellan styrelse och boende om det behövs kompletteringar eller liknande. Det är också här styrelsen meddelar godkännande eller avslag.

Tänk på att ansöka i god tid så att styrelsen hinner hantera din ansökan innan du vill att uthyrningen ska börja gälla.