Bostadsrättstillägg

Information om bostadsrättstillägg

Som ett komplement till fastighetsförsäkringen har Brf Viggbyholm Kotten tecknat ett bostadsrättstillägg för samtliga boende. Försäkringen är hos Trygg-Hansa och täcker ersättningsbara skador som du har underhållsansvar för enligt föreningens stadgar, samt din egen bekostade fasta inredning. Trygg-Hansa kontaktar du på telefon 0771-111 500. 


Till broschyren Tilläggsförsäkring för bostadsrätt.