Föreningen

Bostadsrättsföreningen Viggbyholm Kotten bildades 2006 för att ta över husen i kvarteret Järnvägsallén, Södervägen och Viggbyholmsvägen. I december 2009 gjordes ombildningen möjlig och före jul kunde föreningen ta över lägenheterna i de tre byggnaderna. Idag består föreningen av 163 lägenheter fördelade på 21 portar.

Kvarteret började byggas 1947 och var färdigbyggt 1949. Husen ligger som i en triangel med stjärnhus placerade längs med ena långsidan. Alla husen är byggda i tre våningar och med källare. Varje lägenhet har både källarförråd och matkällare.

Genom åren har de tidstypiska 40-50-talsbyggnaderna renoverats i omgångar. Bland annat har balkongerna setts över under 90-talet, fasadputsen gjordes om samma tid och vindarna tilläggsisolerades. 2023 genomfördes en dränering runt alla byggnader. I föreningen finns även en renoverad tvättstuga och en bastu. Till föreningen hör också nio garage.

Fastigheten omfamnar en stor grön och lummig gård med sittytor och grill samt en lekplats för barn. Sommaren 2020 köpte föreningen en 16 meter hög flaggstång till innergården. Under vintersäsongen pryds flaggstången av en belysning med 4000 lampor.

Boende i föreningen har endast någon minuts promenad till Roslagsbanan som åt ena hållet når Stockholm östra på 22 minuter och 20 minuter åt andra hållet slutar vid Österskär – Storstockholms närmaste havsbad. Täby centrum finns två stationer bort (mot stan), två stationer bort ligger även Arninge centrum (mot Österskär).Styrelsen

Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten i föreningen. Styrelsen väljs på stämman och består verksamhetsåret 2023/2024 av sex ledamöter. Du når styrelsen på info@brfviggbyholmkotten.se


Valberedningen

Valberedningen förbereder förslag på styrelse till föreningens stämma. Du kan kontakta valberedningen på valberedningen@brfviggbyholmkotten.se


Skyddsrum

Brf Viggbyholm Kotten, fastighet Täby Viggbyholm 44:1, har fem skyddsrum med sammanlagt 416 platser. De är belägna på följande adresser: Järnvägsallén 3A (80 platser) och 5A (80 platser), Viggbyholmsvägen 54A (50 platser) och 60A (103 platser) samt Södervägen 4B (103 platser). 

Ytan som är beräknad per person i ett skyddsrum är 0,75 kvadratmeter, alltså ungefär 85 gånger 85 centimeter. Eftersom storleken på skyddsrum är olika, varierar det hur många personer som får plats.

Man tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast där man befinner sig i händelse av ett flyglarm. Det innebär att vem som helst kan söka skydd i vilket skyddsrum som helst. Vår fastighets skyddsrum omfattar alltså även de som inte bor i fastigheten.

Om skyddsrummet behöver användas i krig eller om regeringen har meddelat höjd beredskap, ska skyddsrummet kunna ställas i ordning inom två dygn. Det är i första hand byggnadens ägare eller nyttjanderättshavare som ska göra det möjligt att komma in i skyddsrummet.

I fredstid behöver man inte gå till något skyddsrum. De används bara i krig. 

MSBs hemsida kan du läsa mer om skyddsrum.