Nyheter

Hushållssopor

Av: styrelsen, oktober 7, 2019

I sopkärlen får vi enbart slänga hushållssopor.

Tidningar, kartonger, flaskor mm som kan återvinnas får inte slängas i kärlen.

En del kan lämnas i vårt soprum för grovsopor och övrigt på återvinningsstationi närområdet.

Vårt avtal gäller enbart tömning av hushållssopor och om annat slängs i kärlenriskerar vi böter och att kärlen inte töms överhuvudtaget.

Tack på förhand för att du respekterar reglerna för sophanteringen.

Läs mer

Cykel- och barnvagnsförråd, cykelställ och källargångar

Av: styrelsen,

Snart är det dags att rensa och städa i våra cykel- och barnvagnsförråd,cykelställ och källargångar.

Märk din cykel och/eller barnvagn med namn, adress och lägenhets nr senast 2019-10-11. Viktigt att du använder lgh nr som står på din dörr.
Förråden är till för alla och för att det ska vara möjligt är det max 1 cykel/personsom kan förvaras i de gemensamma förråden.

Cyklar och barnvagnar som inte används eller som inte är i ett kördugligt skick fårvi förvara i eget förråd.Det som är omärkta tas om hand om och forslas bort efter en tid.

Det förvaras däck, möbler, dörrar och diverse annat i cykel- och barnvagnsförråden,i källargångar och utanför förråden.Vänligen ta bort det som är ditt snarast möjligt p g a att allt som står kvar efterden 11 oktober kommer att köras till tippen.

Vi behöver din hjälp den 12 och 13 oktober!Hör av dig till styrelsen via e-post eller telefon om du kan delta.

Vi ser fram emot ett gott samarbete för bättre ordning i våra gemensamma utrymmen.

Tack på förhand!

Läs mer

Förråd

Av: styrelsen,

Föreningen har ett antal förråd i olika storlekar som ska hyras ut.
Är du intresserad?

Läs mer

Soprum

Av: styrelsen, september 17, 2019

Som ni säkert har uppmärksammat är soprummet numera öppet måndagar mellan 18.00-19.00.

Tack vare att 2 av våra medlemmar tog på sig ansvaret blev det möjligt. Det är en begränsning men vi är oerhört tacksamma för deras engagemang.

Vi har fått många synpunkter om beslutet men alternativet var att stänga det permanent pga att sorteringen inte har fungerat. Det har tyvärr inneburit att företagen som hämtat inte kunnat göra det och vi har betalat för hämtning som inte utförts.

Läs mer

Bostadsrätterna

Av: styrelsen, september 16, 2019

Föreningen är medlem i Bostadsrätterna och som boende i Brf Viggbyholm Kotten kan du logga in på deras hemsida där du hittar information om vad det innebär att bo i bostadsrätt och mycket mer.

Är du intresserad?

Skicka e-post till Info@brfviggbyholmkotten.se för information om inloggningsuppgifter.

Läs mer

Nya medlemmar

Av: styrelsen, april 11, 2019

Styrelsen kommer fr o m 20190816 att godkänna nya medlemmar därför ska överlåtelser, ansökan om medlemsskap mm från mäklare skickas direkt till oss i styrelsen. 

Läs mer