Kvarterets historia

I historisk tid har trakten varit bebodd sedan stenåldern. Flest lämningar finns från järnålder och från folkvandringstid, det en del vill kalla vikingatiden i slutet av 900 talet. Medeltidens spå ser vi i den välkända kyrkan i Täby Kyrkby, dekorerad av mästaren Albertus Pictor.


Den moderna tiden tar fart i början av 1900-talet och för Viggbyholms del sker det när järnvägen från Stockholm byggs ut via Åkersberga ända ut till Österskär. Viggbyholm får då en egen hållplats, Viggbyholms station, 1901. Som en följd av de goda kommunikationerna och utflyttningen av människor till Viggbyholm startas då en av Täbys största industrier, en ångsåg.

Kvarter med gator och vägar i Viggbyholm har sett likadana ut sedan 1935 då stadsplanen utarbetades. Då hade arbetet pågått sedan 1918 och grunden till bostadsrättsföreningen Viggbyholm Kottens hus schaktades i kvarteret i slutet av 1940 talet – husen byggdes mellan 1947 och 1949.

Samtidigt som husen i Viggbyholm Kotten planerades blev Täby en köping (1948) och hade 9 000 invånare, att jämföras med dagens drygt 70 000 invånare.

Stjärnhusen Viggbyholmsvägen/Järnvägsallén

Under en lång period byggdes det traditionellt och fyrkantigt i Sverige. Långa, trevåningshus, raka som längor – de kallas lamellhus –har många kvaliteter men tar å andra sidan mycket plats.

Ett alternativ för att bättre utnyttja den värdefulla marken var att bygga höga punkthus. Men de riktigt höga höghusen slog aldrig riktigt igenom i Sverige.

Svaret på kraven blev stjärnhus och de första stjärnhusen uppfördes i Gröndal i Stockholm mellan 1944 och 1946. Det var de två arkitekterna, Sven Backström och Leif Reinius, som ritade och konstruerade den nya hustypen med ett gemensamt trapphus och med utsikt och ljusgenomsläpp från alla håll. Curt Strehlenert som har ritat husen i BRF Viggbyholm Kotten, var anställd hos Backström & Reinius när stjärnhusen uppfanns.

Här kan du läsa om arkitekt Curt Strehlenert

Här kan du läsa om Täbys historia