Information

Så här får du information som rör Brf Viggbyholm Kotten:

  • Styrelsens infobrev i ditt postfack – och på webben. Varje kvartal får du ett informationsbrev om vad som är på gång och vad som är viktigt för stunden. Infobreven publiceras även på vår webbplats under För boende/För medlemmar (inloggning krävs)
  • Kallelse och handlingar till stämmor i ditt postfack – och på webben. Dettapubliceras även på vår webbplats under För boende/För medlemmar (inloggning krävs)
  • Anslag i portarna. Sätts till exempel upp när styrelsen har information som enbart rör din port/ditt hus, eller om det är information som behöver komma ut relativt omgående till alla.
  • Riktad information i ditt postfack. Om vi behöver komma in i in lägenhet för att åtgärda något, kommer vi meddela dig/kontakta dig på detta sätt. Men det kan även handla om något annat som vi vill uppmärksamma dig på. Vi kan också kontakta dig via e-post eller telefon om du har gett samtycke till det.
  • Hör av dig till styrelsen, via mejl eller via telefon om du undrar över något. Bra att känna till att det ofta behövs styrelsebeslut för att driva igenom aktiviteter eller för att ta ytterligare steg i ett projekt och innan beslut är fattade kanske vi inte kan svara i detalj i vissa frågor. Men vi svarar så gott vi kan och du är alltid välkommen att fråga!

Här på vår webbplats finns information om föreningen och vad som gäller hos oss. Under sidan För boende/För medlemmar hittar du information som enbart rör medlemmar i föreningen.

Digital information

När det gäller möjligheten till digital information och kommunikation pågår arbete med detta, styrelsen har som en initial åtgärd bl.a. låtit inhämta ”samtycke” från medlemmarna.

Information om detta finns i Informationsbrev från styrelsen mars 2022 (under För boende/För medlemmar) Här finns även Samtyckesmall att ladda ned.