Praktiska arbeten

När du behöver hjälp med praktiska arbeten i din bostad är det du själv som betalar kostnaden för utfört arbete. Kom ihåg att be om en offert för arbetet.

Vill du använda rotbidrag, behöver du ange det innan arbetet beställs.

Om du tror att det är ett arbete som föreningen ska betala, hör alltid av dig till styrelsen för att stämma av vad som gäller – innan du tar kontakt med Driftia. Är det arbeten där föreningen står för kostnaden beställer föreningen det arbetet.

Om du är osäker hur fördelningen av ansvar ser ut mellan bostadsrättsinnehavare och bostadsrättsföreningen, vad gäller åtgärder i din bostad, ta gärna kontakt med styrelsen i frågan.