Ombyggnad och förändring av bostadsrättslägenhet

Information om ombyggnad och förändring av bostadsrättslägenhet

En bostadsrättshavare har rätt att göra förändringar i sin lägenhet. Det är ju bostadsrättshavaren som har underhållsskyldigheten för lägenhetens inre. 

Det finns dock vissa förändringar i lägenheten som enligt lag kräver styrelsens tillstånd. Dit hör 

  • ingrepp i en bärande konstruktion,
  • installation eller ändring av ledningar för avlopp, värme, vatten eller gas,
  • installation eller ändring av anordning för ventilation,
  • installation eller ändring av eldstad eller rökkanal, eller annan påverkan på brandskyddet
  • någon annan väsentlig förändring av lägenheten.

Detta innebär att en bostadsrättshavare alltså inte kan ta upp en dörr i en bärande vägg utan att först fråga styrelsen. Bostadsrättshavaren får inte heller flytta kök eller badrum. Sådana ändringar förutsätter ju ändrade ledningsdragningar. Även en så begränsad förändring som borttagande av ett element med vattenburen värme kräver tillstånd då det innebär påverkan på ledning för värme. Föreningens styrelse kan vägra att medge förändringar om de är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. 

Bostadsrättshavaren svarar för att erforderliga myndighetstillstånd erhålls. Förändringar ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt.

Om en bostadsrättshavare genomför en ändring i lägenheten utan tillstånd kan föreningen ålägga medlemmen att återställa lägenheten till tidigare skick. Att utföra åtgärder utan tillstånd kan även vara en grund för förverkande, vilket innebär att styrelsen ytterst kan säga upp medlemmen som då tvingas flytta från lägenheten.  

I princip får en bostadsrättshavare inte företa någon ändring utanför sin lägenhet. De delar av huset som finns utanför lägenheten bestämmer föreningen över. Hit hör exempelvis husfasaden vid balkongerna.

Förändringar enligt ovan skall alltid dokumenteras av bostadsrättshavaren och dokumentationen ska skickas till styrelsen för godkännande innan arbetet påbörjas. Dokumentationen skall sparas av styrelsen.


Fyll i blanketten ”Ansökan om medgivande till ombyggnad” och skicka den tillsammans med ritningar och beskrivningar till info@brfviggbyholmkotten.se eller lägg ansökan i föreningens brevlåda i källarnedgången på Järnvägsallén 3C.


Efter utfört arbete enligt ovan skall styrelsen eller styrelsens representant på plats i lägenheten godkänna utfört arbete. Förvarna gärna grannarna om det blir störande arbeten. Störande arbete får endast ske mellan 08:00 och 20:00 på vardagar och lördagar. På söndagar får inga störande arbeten alls utföras.


Även om du inte tror att du behöver tillstånd för din renovering

De flesta problem kan lätt undvikas om du som bostadsrättshavare först pratar med styrelsen när du planerar en renovering. Även om du inte tror att du behöver tillstånd för det du vill göra kan du alltid få värdefull information om saker som rör vår fastighet, vad som gäller för byggavfall, hur entreprenörer får använda bilar eller tips och råd från grannar som utfört samma typ av arbeten som du själv planerar.