Garage och förråd

Här finns information om hur du gör för att hyra garage och/eller förråd samt policys och förutsättningar.

Hyra bilgarage, plats i MC-garage, plats i mopedgarage

För att ställa dig i kön eller få information om din plats till kön, mejla till:
info@brfviggbyholmkotten.se Om du vill ställa dig i kö, ange om det gäller bilgarage, plats i MC-garage eller plats i mopedgarage.

Föreningen har tre typer av garageplatser, bilgarage (9 st), mc-platser (5 st) samt mopedplatser ( 4 st). Dessa platser fördelas genom kölistor, en för varje typ av garageplats. För att kunna sätta upp sig på kölistorna krävs att man är medlem i Brf Viggbyholm Kotten eller hyresgäst med förstahandskontrakt i föreningen samt bosatt och folkbokförd i en av föreningens lägenheter.

Platser fördelas i turordning efter hur lång tid man stått i kön. Den som stått längst i kön står överst i listan. Föreningens styrelse ansvarar för listan och för att hålla den uppdaterad.

  • Endast en köplats per garagetyp och lägenhet.
  • Om boende avflyttar från föreningen stryks man från alla garageplatskölistor.
  • Plats i kölista kan inte överlåtas till någon annan.
  • Om boende tackar nej till en erbjuden garageplats men vill stå kvar, hamnar man sist i kölistan. 

Fordonet som förvaras på garageplatsen ska vara ett bruksfordon, besiktigat (i tillämpliga fall) och i kördugligt skick.

Om man hyr ut sin lägenhet i andra hand har man inte rätt att bli tilldelad en ny mc/mopedplats eller ett garage så länge andrahandsuthyrningen pågår.


Hyra förråd

För att anmäla intresse, mejla till: info@brfviggbyholmkotten.se

Föreningen har ett antal extraförråd av olika storlek från 2 till 16 kvadratmeter som kan hyras ut till boende i föreningen. Dessa förråd fördelas genom en kölista. För att kunna sätta upp sig på kölistan krävs att man är medlem i Brf Viggbyholm Kotten eller hyresgäst med förstahandskontrakt i föreningen samt bosatt och folkbokförd i en av föreningens lägenheter.

Man kan bara ha en plats i kölistan. Förråden fördelas i turordning efter hur lång tid man stått i kön. Den som stått längst i kön står överst i listan. Så länge det finns en kö får medlemmar hyra max ett förråd per lägenhet. Platsen i kölistan kan inte överlåtas till någon annan. När man tilldelats ett förråd eller avflyttar från föreningen stryks man från kölistan. Föreningens styrelse ansvarar för listan och för att hålla den uppdaterad.

Förråden är avsedda för förvaring och får inte användas som verkstad, hobbylokal, kommersiell verksamhet eller liknande.

Avgiften för att hyra förråd varierar beroende på storlek, i dagsläget (år 2024) mellan 150-625 kr/mån .

Då medlemskapet i bostadsrättsföreningen upphör avslutas kontraktet automatiskt. Förrådet hör alltså inte till lägenheten.