Namnbyte på informationstavla, postbox och tidningshållare

Vid namnbyte gällande blivande eller nuvarande lägenhet fyll i namnbytesmallen nedan och skicka det till info@brfviggbyholmkotten.se.

Det är styrelsen som ansvarar för att namnlappar sätts upp på informationstavlan i entrén, postboxen och tidningshållaren. Du som boende ska inte sätta upp egna lappar. Detta för att det ska vara enhetligt och upplevas tryggt.