Vanliga frågor och svar

Jag behöver ett utdrag ur lägenhetsförteckningen, hur gör jag?

Ett utdrag ur lägenhetsförteckningen löser du enklast genom att logga in på vår ekonomiska förvaltare Simplekos portal och skapa ett ärende, så skickar de ett utdrag till dig digitalt. Till portalen: https://portal.simpleko.se/kundportal/login


Vad gäller om jag vill hyra ut min bostadsrättslägenhet i andra hand?

Vid uthyrning av bostadsrätt krävs styrelsens godkännande. Föreningen följer hyreslagens bestämmelser om andrahandsuthyrning. Det krävs giltigt skäl för sådan uthyrning, vanligtvis på grund av studier eller arbete på annan ort under viss tid eller för provboende med sambo. På Bostadsrätternas hemsida finns en blankett för att ansöka om andrahandsuthyrning, här hittar du också mer information om vad som gäller vid andrahandsuthyrning. När du fyllt i blanketten mejlar du till styrelsen. Tänk på att mejla in din ansökan i god tid till styrelsen för att de ska hinna hantera din ansökan innan du vill att uthyrningen ska börja gälla.


Jag vill hyra ett extraförråd, hur gör jag?

Kontakta styrelsen för att lämna din intresseanmälan och få information om förrådshyra.


Får jag hyra ut mitt förråd? 

Nej, förrådet är inte privat utan föreningens egendom.


Jag behöver en ny nyckel, hur gör jag? Kostar det något?

En portnyckel (blå Kaba-nyckel) kostar 375 kronor. Denna nyckel går även till källsorteringsstationen. En Biab-nyckel (vit blipp-bricka) kostar 275 kronor. 


Har föreningen ett gemensamt bostadsrättstillägg?

Ja, i Brf Viggbyholm Kotten finns en gemensamt tecknad tilläggsförsäkring hos Trygg-Hansa. Under För boende/Bostadsrättstillägg finns mer information.


Jag ska renovera, vad gäller?

En bostadsrättshavare har ganska stor rätt att göra förändringar i sin lägenhet och bestämmer själv vilken typ av golv eller ytskikt på väggar personen vill ha. Det är ju bostadsrättshavaren som har underhållsskyldighet för lägenhetens inre. Det finns dock vissa förändringar i lägenheten som kräver styrelsens tillstånd. Dit hör:

  • ingrepp i en bärande konstruktion,
  • installation eller ändring av ledningar för avlopp, värme, vatten eller gas,
  • installation eller ändring av anordning för ventilation,
  • installation eller ändring av eldstad eller rökkanal, eller annan påverkan på brandskyddet
  • någon annan väsentlig förändring av lägenheten.

Läs mer under För boende/Ombyggnad och förändring av bostadsrättslägenhet. Här finns blankett som du behöver fylla i om du planerar förändringar som kräver styrelsens tillstånd. 

De flesta problem kan lätt undvikas om du som bostadsrättshavare först pratar med styrelsen när du planerar en renovering. Även om du inte tror att du behöver tillstånd för det du vill göra kan du alltid få värdefull information om saker som rör vår fastighet, eller tips och råd från grannar som utfört samma typ av arbeten som du själv planerar.


Jag vill lämna in en motion till årsmötet, hur ska jag göra?

Motionen ska mejlas till styrelsen senast den 31 januari. Skriv gärna din motion med rubrik, en text som beskriver ändringen och varför, en tydlig slutsats om vad du vill ska ske samt en underskrift. Endast medlemmar i föreningen får skriva motioner. Styrelsen kan lämna ett utlåtande och förorda att motionen antas eller avslås, men det är årsstämman som fattar beslut i frågan.