Hushållsavfall

Så här hanterar vi vårt hushållsavfall

I vår förening källsorterar vi vårt hushållsavfall. Markerade kärl för olika avfallsprodukter finns placerade vid sopsorteringskärlen vid Viggbyholmsvägen/Järnvägsallén. Luckorna till kärlen öppnas med portnyckeln.

Dessa kärl finns:

  • Hushållssopor
  • Kartong, wellpapp och andra pappersförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Ofärgat returglas
  • Färgat returglas
  • Metall
  • Matavfall

Sorteringsguide  https://www.sorab.se/sorteringsguiden/

Vänligen respektera indelningsordningen av miljöhänsyn. Tänk på att:

  • Kärlet för hushållssopor får endast användas för sedvanligt hushållsavfall. Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte rester sprids i kärlet.
  • Kärlet för matavfall får endast användas för matavfall. Använd matavfallspåsar och rulla ihop påsen ordentligt så att inte matrester sprid i kärlet.
  • Kärlen för kartonger och plastförpackningar: Kartonger och övrigt emballage ska vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme.

Det avfall vi lämnar vid sopsorteringen ska få plats i kärlen, och luckorna ska gå att stänga och låsa. Är kärlet fullt och du kan inte stänga locket, lämna ditt avfall på annan återvinningsstation, till exempel vid Viggbygärdet, eller ta hem och lämna vid ett senare tillfälle. Meddela styrelsen vilket kärl som är fullt, så ser styrelsen över om ytterligare tömningar behövs.

Att lämna sopor utanför kärlen kan locka till sig råttor och andra oönskade skadedjur.

Matavfallspåsar finns att hämta i cykelförråden

Matavfallspåsar  hämtar du i cykelförråden i respektive hus – förutom på Viggbyholmsvägen 54A och 54B där påsarna finns i en behållare som är placerad utanför innerdörren till tidigare grovsoprum. Det finns en lapp med information i alla hållare, 3-4 buntar från botten, om att det då är dags att ta kontakt med styrelsen för påfyllning.