Kontakt

Föreningen

Brf Viggbyholm Kotten
Järnvägsallén 3c, källarnedgången
183 69 Täby
info@brfviggbyholmkotten.se
0760-98 39 88

På telefon kontaktar du styrelsen tisdagar kl.19.00-19.30.

Överlåtelser

Överlåtelser, ansökan om medlemskap etc från mäklare går via vår ekonomiska förvaltare Simpleko, se kontaktuppgifter nedan. 

Kontakt förvaltning och underhåll

Fastighetsskötsel

Driftia har hand om allmän tillsyn och skötsel av föreningens fastigheter. Föreningen anlitar även Driftia för andra tekniskt administrativa tjänster som t.ex. diverse rådgivning, hantering av vattenskador, underhållsåtgärder av byggnader och hyreslägenheter.

Driftia Förvaltning AB
08-744 44 33
www.driftia.se

Ekonomisk förvaltare

Kontakta Simpleko vid frågor om bland annat hyra och avgifter.

Simpleko AB
018-66 01 60 mån-fre kl. 9.00-12.00
info@simpleko.se
www.simpleko.se

Lokalvård

Sunbright Superclean AB utför städning av trapphus, tvättstuga och bastu en gång per vecka. Övriga gemensamma utrymmen efter beställning. Har du frågor om lokalvård, hör av dig till styrelsen.

Markskötsel

Vår utemiljö sköts av Bokdals Trädgårdsanläggning AB efter överenskommelse med styrelsen.
Har du frågor om markskötseln, hör av dig till styrelsen.

Hitta hit