Ekonomisk plan

Ekonomisk plan för Brf Viggbyholm Kotten


Den ekonomiska planen för Bostadsrättsföreningen Viggbyholm Kotten upprättades i samband med förvärvet av fastigheten vintern 2009. En ekonomisk plan är inte en budget utan en prognos för vad som ska hända med ekonomin inom en nybildad bostadsrättsförening under de närmaste åren. Den här typen av prognos syftar alltså egentligen till att man ska kunna bedöma om föreningens fastighetsförvärv är ekonomiskt hållbart.


Den ekonomiska planen förlorar kanske både i intresse och i aktualitet från och med föreningens första riktiga årsredovisning.