Förvaltning

Jour och felanmälan

Föreningen har fr.o.m. den 21 november valt att anlita Driftia Förvaltning AB som skötselentreprenör av fastigheterna.

Felanmälan sker via Driftias hemsida Sidan öppnas i ett nytt fönster eller dagtid via telefon 08-744 44 33.

För akuta åtgärder efter klockan 16:00 på vardagar samt helger kommer du i kontakt med fastighetsjouren på telefon 08-744 09 50.


Fastighetsskötsel

Ordinarie fastighetsskötare besöker fastigheten för allmän tillsyn och skötsel minst en gång per vecka enligt den överenskommelsen som har träffats med föreningens styrelse. Städning av trapphus m.m. utförs en gång per vecka. Fastighetsskötaren finns i området på tisdag FM samt torsdag EM.

Föreningens styrelse anlitar även Driftia för andra tekniskt administrativa tjänster som t.ex. diverse rådgivning, hantering av vattenskador, underhållsåtgärder av byggnader och hyreslägenheter.

Driftia Förvaltning AB
Grossistvägen 6 i Älvsjö
Box 47143 100 74 Stockholm
08-744 44 33
www.driftia.se


Ekonomi

Norrorts Boservice AB
Mailadress: info@norrortsbo.se
Växelnummer: 08-756 33 00
Hemsida: www.norrortsboservice.se

Norrorts Boservice AB
Box 4039
183 04 Täby


Markskötsel

Bokdals Trädgårdsanläggning AB
Fjätursvägen 1
187 46 Täby
08-758 80 85
info@bokdal.se


Praktiska arbeten och ROT-avdrag

Vill ni som privatperson ha hjälp med arbeten av praktisk karaktär är ni välkomna att kontakta Driftia via kundtjänst på telefon 08-744 44 33. Om ni vill utnyttja det s.k. ”rotbidraget” måste det anges innan arbetet beställs. Ytterligare information om detta finns här Sidan öppnas i ett nytt fönster