Förvaltning

Jour och felanmälan

Föreningen har fr.o.m. den 21 november valt att anlita Driftia Förvaltning AB som skötselentreprenör av fastigheterna.

Felanmälan sker via Driftias hemsida Sidan öppnas i ett nytt fönster eller dagtid via telefon 08-744 44 33.

För akuta åtgärder efter klockan 16:00 på vardagar samt helger kommer du i kontakt med fastighetsjouren på telefon 08-744 09 50.

Fastighetsskötsel

Per Lundvall som är ordinarie fastighetsskötare besöker fastigheten för allmän tillsyn och skötsel minst en gång per vecka enligt den överenskommelsen som har träffats med föreningens styrelse. Städning av trapphus m.m. utförs en gång per vecka. Fastighetsskötaren finns i området på tisdag FM samt torsdag EM.

Föreningens styrelse anlitar även Driftia för andra tekniskt administrativa tjänster som t.ex. diverse rådgivning, hantering av vattenskador, underhållsåtgärder av byggnader och hyreslägenheter. Driftias kontaktperson i dessa frågor är Mats Bergström.

Driftia Förvaltning AB
Grossistvägen 6 i Älvsjö
Box 47143 100 74 Stockholm
08-744 44 33
www.driftia.se

Ekonomi

RBEkonomi
Box 84
831 21 Östersund
info@rbekonomi.se
010 – 17 57 100
www.rbekonomi.se

Markskötsel

Eko Miljö & Mark i Stockholm AB
Kronovägen 10
182 73 Stocksund
08-622 66 75
www.ekomiljo.se

Praktiska arbeten och ROT-avdrag

Vill ni som privatperson ha hjälp med arbeten av praktisk karaktär är ni välkomna att kontakta Driftia via kundtjänst på telefon 08-744 44 33. Om ni vill utnyttja det s.k. ”rotbidraget” måste det anges innan arbetet beställs. Ytterligare information om detta finns här Sidan öppnas i ett nytt fönster