Ställ gärna in din cykel i cykelförrådet om du inte använder den

Parkering av cyklar ska ske i cykelställ och inte vid eller låsas fast i staket/räcken, varken ute eller i trapphus. Att ställa cykeln i cykelställ eller i cykelförråd är särskilt viktigt under vintertid för att underlätta snöröjningen, men också för att cykeln inte ska komma till skada av misstag när snöröjning pågår. Om cykeln inte används under en längre tid bör du förvara den i cykelförråd som finns i källaren på Järnvägsallén 1B, 3C, Södervägen 4A, 6A, Viggbyholmsvägen 54A, 56B, 60A.

På Viggbyholmsvägen 56 finns nu ytterligare ett cykel- och barnvagnsförråd tillgängligt. På dörren till förrådet finns en Cykelförråds-skylt uppsatt

Av: styrelsen, december 21, 2023
Tillbaka