På gång

Följande arbeten är beställda och kommer utföras snarast:


  • Lägga i jord och så gräs där det behövs.
  • Byta skyltar vid infarter till området (fordonstrafik förbjuden mm).
  • Ta bort stubbar runt lekplatsen.
  • Föryngringsbeskära hela området där det behövs.
  • Byte av stam elen i fastigheterna (stigarna).
  • Renovering och försäljning av tre lokaler