Stjärnhusen

Under en lång period byggde vi traditionellt och tänkte fyrkantigt här i Sverige. Överallt ser vi minnet från den tiden. Dessa långa, trevåningshus, raka som längor – de kallas lamellhus – och har förvisso stora kvaliteter men de tar å andra sidan ganska mycket plats.


Ett alternativ för att bättre utnyttja den värdefulla marken var att bygga höga punkthus. Men de riktigt höga höghusen slog aldrig an i Sverige.


Svaret på kraven blev ”Stjärnhus”. Det var två arkitekter Sven Backström och Leif Reinius som ritade och konstruerade den nya hustypen med ett gemensamt trapphus och med utsikt och ljusgenomsläpp från alla håll. Genialiskt tyckte omgivningen. Genialiskt tyckte också Curt Strehlenert. Det är Curt Strehlenert som ritat husen i bostadsrättsföreningen Viggbyholm Kotten och han var när ”stjärnhusen” uppfanns anställd hos Backström & Reinius.


De första stjärnhusen uppfördes i Gröndal i Stockholm mellan 1944 och 1946 och när föreningens hus byggdes hade Curt Strehlenert själv ritat in inte bara två lamellhus utan också en serie stjärnhus. Förmånen med stjärnhus är att de kan fogas samman som ett slags ”lego” till långa hopfogade kedjor.


Några av de mest fotograferade stjärnhusen hittar vi i Bergshamra, mellan Viggbyholm och Stockholms city. Dessa tillskrivs enbart Sven Backström och Leif Reinius, men faktum är att några av dem bär Curt Strehlenerts signatur.


Här har stjärnhusen fogats samman i en kedja som följer den kuperade terrängen som ett fartyg på vågor.


Man kan med fog påstå att det inte bara är Sven Backström och Leif Reinius som är idégivare till den här byggnadstypen utan att också föreningens arkitekt Curt Strehlenert. Mycket talar för att han aktivt deltog i idéskapandet bakom stjärnhuskonstruktionen – men som sagt, han var också en stor administratör och struntade i allt vad självhävdelse heter – han var som vi förstått det säkert nöjd med att bara se det utmärkta resultatet.


Läs mer om arkitekten Curt Strehlenert