Styrelsen

Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten i föreningen. Styrelsen väljs på stämman och består verksamhetsåret 2021/2022 av sju ledamöter. Du når styrelsen på info@brfviggbyholmkotten.se.